Sobota, 21 września 2019 r.
  Polski 

Sportowa Gmina 2015Zgrupowania sportowe

DCSiT zaprasza na zgrupowania sportowe kluby i drużyny gier zespołowych, sportów indywidualnych. Sauna, siłownia, mały gabinet odnowy biologicznej. tel. (54) 253-05-70/71 dcsit@dobrzyn.pl

DCSiT zaprasza na:
aerobik-siłownia
poniedziałek 18:00-19:00
środa 18:00-19:00

aerobik-ZUMBA
wtorek 19:00-20:00
czwartek 19:00-20:00

Rajd „Na Raty” - II Rata

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku na trasie Szpiegowo – Grochowalsk – Glewo Mokre – Zbyszewo – Dobrzyń nad Wisła odbył się kolejny rajd pieszy w ramach cyklu imprez „Na Raty”, zorganizowany przez Komisję Turystyki Pieszej Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku przy wsparciu Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miejskiego we Włocławku.

Pomimo powszechnie znanych kłopotów związanych z zawirowaniami w placówkach oświatowych udało nam się zebrać grupę blisko 40 uczestników (uczniowie, ro-dzice, nauczyciele oraz turyści indywidualni). Chociaż jak na wiosnę temperatura była dość niska, a wiatr czasami dotkliwie „dmuchał”, dzielnie pokonaliśmy 11 kilometrów polnymi drogami i ścieżkami. Na malowniczym szlaku, stanowiącym odcinek Dobrzyńsko – Kujaw-skiej Drogi św. Jakuba (Camino), mieliśmy okazję zapoznać się z walorami przyrodniczymi małego fragmentu Ziemi Dobrzyńskiej (skarpa nadwiślańska, głębokie jary Świętego Potoku i Świnki, pola i sady) oraz poznać jej historię i zachowane zabytki (drewniany kościół św. Krzyża w Grochowalsku, pofranciszkański Kościół Parafialny w Dobrzyniu nad Wisłą).

Na zakończenie imprezy w Hali Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki organiza-torzy przygotowali „Zgaduj – zgadulę”, której uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swo-jej wiedzy na temat Ziemi Dobrzyńskiej i Camino, a najlepsi z nich otrzymali nagrody. Z wielką radością, Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK M. Marciniak i P. Śliwiński, potwier-dzili uczestnikom udział w rajdzie zachęcając jednocześnie do dalszego, wytrwałego zdoby-wania odznak, a jednemu z uczestników wręczyli uroczyście Popularną OTP.
DCSIT / 2019-04-16 07:49

Wykonanie: Maciej Radkowski | Powered by: Quick.Cms